Quá trình hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đã có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng. Với truyền thống thông minh, hiếu học của con người; với sự năng động của môi trường kinh tế - xã hội Gia Lai; với tiềm lực của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, trong tương lai Phân hiệu sẽ tăng khả năng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với các ngành nghề trong lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Gia Lai.

     Được sự quan tâm của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai đã tổ chức Lễ Khánh thành trụ sở mới có địa chỉ đường Trần Nhật Duật, thôn 01, xã Diên Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

    Công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác với các đơn vị ngoài Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai luôn được chú trọng đẩy mạnh nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của Phân hiệu hơn nữa.

    Ngoài việc thực hiện tốt công tác đào tạo, giảng dạy, học tập tại đơn vị, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thường niên như Hội nghị, giao lưu văn nghệ, rèn luyện thể dục - thể thao.

    Hoàn thành quá trình học tập và được công nhân tốt nghiệp luôn là niềm vui và vinh dự của sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai. Chúng ta cùng điểm qua những hình ảnh đáng ghi nhớ khi được Nhà trường trao bằng Kỹ sư, Cử nhân của các bạn sinh viên.

    Hoạt động Đào tạo - Tuyển sinh tại Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai. Sau đây là một vài hình ảnh hoạt động Tuyển sinh - Đào tạo tại Phân hiệu Gia Lai của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.